วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การยื่นขอประกันตัวเด็กและเยาวชน

การยื่นขอประกันตัวเด็กและเยาวชน

                หลังจากที่พนักงานสอบสวนถามปากคำเด็กหรือเยาวชนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับจะถูกส่งตัวมายังสถานพินิจในเขตอำนาจ  ในส่วนที่เรียกว่า สถานแรกรับ
หากผู้ปกครองมีความประสงค์จะยื่นขอประกันตัวเด็กหรือเยาวชน ก็ให้มาติดต่อที่เจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อขอทราบชื่อของพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวน   จากนั้นนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนมาแสดงต่อพนักงานคุมประพฤติ  ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานใบแจ้งเกิดของเด็กหรือเยาวชน  บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา  หากเด็กหรือเยาวชนยังเป็นนักเรียนอยู่ ก็ให้นำหลักฐานการเป็นนักเรียนมาแสดงด้วย 
ในส่วนของตัวผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ขอประกันตัวเด็กหรือเยาวชน ก็ต้องนำหลักฐานประจำตัวมาแสดงด้วยเช่นกันได้แก่  บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรที่ราชการออกให้  หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ประกัน กรณีที่ใช้ตำแหน่งเป็นประกัน  หนังสือประเมินราคาที่ดินของสำนักงานที่ดิน กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน หนังสือยินยอมของคู่สมรส กรณีใช้หลักทรัพย์ที่เป็นสินสมรสวางประกัน   หรือเงินสด ตามวงเงินที่กำหนด หรือตามที่ผู้อำนวยการสถานพินิจ พิจารณาให้วางประกอบ
กรณีที่เด็กหรือเยาวชนถูกส่งตัวมานอกเวลาราชการหรือในวันหยุด ผู้ปกครองก็สามารถยื่นขอประกันตัวเด็กได้เช่นเดียวกัน  แต่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานพินิจให้เป็นผู้ดูแลการขอปล่อยตัวชั่วคราวดังกล่าว  จะนัดนายประกันให้นำเด็กหรือเยาวชนมาพบพนักงานคุมประพฤติอีกครั้งในวันแรกที่เปิดทำการถัดไป  และอย่าลืมว่า หากเด็กหรือเยาวชนได้รับการประกันตัวไปแล้ว หากมีนัดกับพนักงาน      คุมประพฤติ นายประกันมีหน้าที่ต้องพาเด็กหรือเยาวชนมาพบกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
       ข้อควรกระทำในการยื่นขอประกันตัวเด็กและเยาวชน
สำหรับผู้ปกครองที่มีคุณสมบัติหรือมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ ในการยื่นขอประกันตัวบุตรหลานที่ถูกจับและถูกส่งตัวมาที่สถานพินิจ ควรไปพบกับพนักงานคุมประพฤติที่เป็นเจ้าของสำนวน เพื่อปรึกษา และหาทางช่วยเหลือในอันที่จะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กต่อไป
และหากสงสัยว่า บุตรหลานใช้ยาเสพติด หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้เสพ ผู้จำหน่าย โปรดให้ข้อเท็จจริงแก่พนักงานคุมประพฤติ เพื่อหาวิธีบำบัดฟื้นฟูและป้องกันการถูกจับกุมซ้ำ
นอกจากนี้ ในคดีอุกฉกรรจ์ เช่น ปล้น ฆ่า โทรมหญิง ชิงทรัพย์จนผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ จำหน่ายยาเสพติด หรือมียาเสพติดไว้ครอบครองเกิน 25 เม็ด หรือมียาเสพติดประเภทอื่นจำนวนมาก การยื่นคำร้องขอประกันตัว ต้องกระทำในวันทำการปกติเท่านั้น 
กรณีที่ต้องการยื่นคำร้องขอประกันตัวในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาทำการปกติ ต้องเป็นกรณีที่เด็กหรือเยาวชนถูกส่งตัวมาอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจในช่วงนอกเวลาทำการปกตินั้นด้วย โดยให้วางหลักประกันหรือเงินสดไม่น้อยกว่าอัตราขั้นสูงที่กำหนดไว้ในอัตราวงเงินประกันในหลักเกณฑ์ปกติ
เงินหรือหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกัน  นายประกันจะได้รับคืนทั้งหมด หากมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว  และหากต้องการที่จะขอประกันตัวชั่วคราวต่อในชั้นศาล ก็สามารถถอนประกันในชั้นสถานพินิจ ไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาลต่อได้ โดยสถานพินิจจะส่งต่อหลักประกันดังกล่าวไปยังศาลเองJingle Outtro
ครอบครัวสุขสันต์  สัมพันธ์ใกล้ชิด ลดการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
วันนี้ คุณกอดลูกแล้วหรือยังคะ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม